Body zájmu

Litice nad Orlicí

Litice nad Orlicí
Hrad Litice nad Orlicí se nachází ve stejnojmenné části obce Záchlumí na mohutné skále obtékané Divokou Orlicí. Byl postaven pravděpodobně koncem 13. století za vlády Přemyslovců. V první polovině 15. století jej zdědil Jiří z Poděbrad. Ten si hrad oblíbil a provedl na něm velké opravy. Nechal postavit i nové hradby, věž a brány. Díky němu selitický hrad stal jedním z nejpřednějších pevností v zemi. Po smrti Jiřího z Poděbrad se zde sice vystřídalo několik majitelů, ale žádný o hrad nepečoval, a proto chátral několik stovek let. Koncem 18. století bylo na zřícenině hradu Litice provedeno několik nejnutnějších oprav a další opravy pokračovaly až o století později. Na hrad Litice se dostanete přímo z obce nebo lesem křivoklátskou stezkou. Na nádvoří za čtvrtou bránou můžete vidět tři kameny, do nichž jsou vytesány postavy mužů. Podle pověsti jsou to opravdoví lidé, kteří za své hříchy zkameněli. Celý hrad si můžete projít sami nebo s průvodcem. Součástí expozice jsou vnitřní prostory jižního paláce, ukázky archeologických nálezů z 15. až 17. století a také věž s rozhledem do okolí. Na nádvoří se každoročně konají různé šermířské turnaje, divadelní představení a další zajímavé akce.

Litoměřice

Litoměřice
Pozůstatky někdejšího hradu se nacházejí v severozápadní části historického města, mezi Tyršovým náměstím (odtud je zřízen nový vstup) a ulicí Na valech.

Loket

Loket
Loket je českým goticko-románským hradem, který je se nachází nad řekou Ohří v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Hrad byl postaven někdy ve 3.čtvrtině 12.století za krále Vladislava II. Loket byl od počátku častým místem pobytu českých panovníků a jejich rodin, zároveň i místem diplomatických jednání. Za vlády Přemysla Otokara II. došlo k velké přestavbě loketského hradu. Významné postavení Lokte bylo za vlády Jana Lucemburského. Ve 14.století zde pobýval několikrát Karel IV. Na nádvoří hradu se roku 1422 objevil veliký neznámý kámen, který zkoumali alchymisté, vědci a geologové. Byl to nejstarší meteorit na světě. Během let 1797 až 1822 došlo k přestavbě hradu na městské vězení. Věznice fungovala až do roku 1949, kdy byl hrad Loket prohlášen městskou památkovou rezervací. Na královském hradu Lokti si můžeme prohlédnout renesanční černou kuchyni, ale i zbytky kaple nebo Markrabský dům s výstavou. Umístěna je zde i sbírka zbraní a maketa meteoritu. Když vystoupáme na věž, která je vysoká 26 metrů, odhalí se nádherný výhled na město Loket.

Malenovice

Malenovice
Hrad Malenovice patří mezi nejvýznamnější historické památky zlínského regionu. Nalezneme ho ve Zlíně, v místní části Malenovice a vypíná se na západním výběžku Tlusté hory. Byl postaven na původním feudálním sídle a to v gotickém slohu ve 2.polovině 14.století za moravského markraběte Jana Jindřicha. Během první poloviny 16.století došlo k přestavění hradu do renesanční podoby rytířem Václavem Tetourem z Tetova. Po bitvě na Bílé hoře byly Malenovice vypáleny. Následně byl objekt barokně upraven. Posledním majitelem se stal šlechtický rod Šternberků. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen hradní interiéry s tzv. Malovaný sál, ale i pozdně gotickou klenbu s dochovanými nápisy z 1.poloviny 16.století,. V areálu hradu Malenovice se nachází domácí kaple s výmalbou z poloviny 18.století a zařízení kanceláře malenovického velkostatku. Zpřístupněna je také hradní věž. Konají se zde koncerty, divadelní představení i vystoupení skupin historického šermu.

Mírov

Mírov
Mírov je hrad, který se nalézá na skalnatém ostrohu nad stejnojmennou obcí Mírov 5 km severozápadně od Mohelnice. Své jméno dala obec s hradem i lesnaté vrchovině (Mírovská), jíž je obklopena, a která je pod celkem Zábřežské vrchoviny. Hrad dnes slouží jako věznice.